Regulamin sklepu internetowego KLOCKI24.PL

Informacje o firmie

1. Sklep internetowy, działający pod adresem KLOCKI24.PL, prowadzony jest przez firmę ISK SPECTRUM - Paweł Woźniak, z siedzibą w Jeleniej Górze (58-500) przy ulicy 1-go maja 78/1U. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, o numerze: 25929/2006.

Użytkownicy

2. Ofertę sklepu KLOCKI24.PL kierujemy do osób fizycznych oraz firm.
3. Każdy z Państwa może dowolnie przeglądać ofertę sklepu oraz dokonywać zakupów.

Opisy, zdjęcia i ceny produktów

4. Produkty na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się od oferowanych w sprzedaży (zdjęcia mają charakter poglądowy). Różnice mogą wynikać z np.: wprowadzenia nowych opakowań.
5. Ceny produktów są cenami brutto.
6. Do każdego zamówienia, po wybraniu formy płatności i dostawy, doliczany jest koszt przesyłki.

Koszyk

7. Umieszczenie towaru w Koszyku nie jest rozumiane jako złożenie zamówienia.

Zamawianie

8. Zamówienia przyjmujemy wyłącznie przez formularz zamówienia udostępniany w sklepie internetowym KLOCKI24.PL
9. Przyjęcie od Państwa zamówienia do realizacji jest każdorazowo potwierdzane przez nas telefonicznie lub e-mailem. Niepotwierdzone zamówienie nie stanowi wiążącej oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
10. Jeśli zamówionego towaru nie będziemy posiadać w danym momencie w naszym magazynie lub w magazynie naszych dostawców, przekażemy Państwu informację, kiedy dany towar będzie dostępny lub przedstawimy propozycję zmiany zamówienia (tzn. wymiany na inny towar lub anulowanie zamówienia). W zależności od Państwa decyzji zamówienie zostanie przyjęte do realizacji w zmienionej treści lub całkowicie anulowane.
11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczamy ograniczoną liczbę towarów. Sprzedaż następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

Formy płatności

12. Akceptujemy następujące formy płatności:

  • przelew (przedpłata) - prosimy Państwa o wpisanie numeru zamówienia jako tytułu zapłaty
  • płatność przy odbiorze (pobranie)

Dostawa

13. Koszty przesyłki pokrywane są przez Państwa.
14. Standardowo zamówiony sprzęt wysyłamy listem poleconym, paczką o charakterze priorytetowym Poczty Polskiej lub za pośrednictwem kuriera.
15. O fakcie wysłania przesyłki powiadomimy Państwa w dniu wysyłki.
16. Mogą Państwo w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej dokonać sprawdzenia zawartości oraz stanu przesyłki, do czego zachęcamy.
17. Przy odbieraniu paczki prosimy zwrócić uwagę na stan opakowania. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, że towar podczas transportu mógł zostać uszkodzony lub mogło dojść do prób otwarcia przesyłki - kurier ma obowiązek spisania protokołu reklamacyjnego i pozostawienia Państwu jego kopii. Uwaga – odpowiedni druk powinien mieć przy sobie kurier, w przeciwnym przypadku należy spisać odręczne oświadczenie opisujące stan towaru, jego zabezpieczeń i opakowania. Oświadczenie takie musi być opatrzone datą oraz podpisami Kupującego i kuriera.
18. W przypadku przesyłek dostarczanych za pośrednictwem Poczty Polskiej, jeżeli stwierdzicie Państwo, że przesyłka została uszkodzona lub naruszona należy ją wówczas komisyjnie otworzyć w Urzędzie Pocztowym.

Gwarancja

19. Na każdy zakupiony u nas nowy sprzęt udzielamy gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od daty sprzedaży uwidocznionej na Fakturze.
20. Podstawą powyższej gwarancji jest Faktura dołączana do każdej przesyłki.
21. Gwarancji podlegają wszystkie wady techniczne, które, mimo prawidłowego użytkowania sprzętu, spowodowały jego uszkodzenie, niepełną funkcjonalność lub zmieniły jego właściwości.
22. Reklamowany towar wraz z kopią Faktury prosimy wysłać na własny koszt na nasz adres za pośrednictwem kuriera.
23. W reklamacji prosimy o opisanie wady produktu i określenie daty jej powstania.
24. Po sprawdzeniu produktu (którego dokonujemy w terminie do 14 dni) zostanie on naprawiony, a jeśli to niemożliwe - wymieniony na nowy bądź zastąpiony innym (w porozumieniu z Państwem).
25. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, zwracamy niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. W przypadku, gdy stwierdzone zostanie uszkodzenie w wyniku nieprawidłowego użytkowania produkt zostanie odesłany do Państwa na koszt odbiorcy.

Zwrot/wymiana towaru

26. Mają Państwo prawo do wymiany lub zwrotu zakupionego u nas towaru na podstawie Faktury, jeżeli:

  • został on zniszczony lub uszkodzony podczas przesyłki (reklamacje dotyczące uszkodzeń lub braków powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej protokołu szkodowego)
  • istotnie różni się od opisu/zdjęć prezentowanych w sklepie KLOCKI24.PL
  • rozmiar obuwia lub odzieży jest niewłaściwy (o ile zwracany/wymieniany towar nie był użytkowany).

27. Przed skorzystaniem z tej formy zwrotu/wymiany prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
28. Przy zwrocie/wymianie towaru prosimy wysłać go wraz z kopią Faktury na własny koszt na nasz adres za pośrednictwem kuriera.
29. Po otrzymaniu od Państwa towaru w terminie do 14 dni decydujemy czy podlega on zwrotowi/wymianie w ramach w/w warunków.
30. Przy wymianie towaru decydują Państwo czy chcą otrzymać tą samą czy też inną wersję danego produktu. Możliwa jest wymiana na inny model, jednak w przypadku wymiany na droższy pokrywają Państwo różnicę między ceną wymienianego a droższego modelu.
31. Przy zwrocie towaru otrzymują Państwo rekompensatę w wysokości kwoty, jaką zapłacili za dany towar.
32. W sytuacji wymiany towaru z powodu zniszczeń/uszkodzeń podczas przesyłki lub wad istniejących w momencie zakupu, wysyłamy go ponownie na nasz koszt.
33. Jeśli towar nie spełnia warunków zwrotu/wymiany lub jego stan wskazuje na to, że był on używany po dostarczeniu do Państwa (dot. obuwia i odzieży zwracanej z powodu niewłaściwego rozmiaru), towar taki jest odsyłany do Państwa na koszt odbiorcy.

Odstąpienie od Umowy

34. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) mogą Państwo zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia wydania rzeczy (odebrania przesyłki).
W tym celu należy złożyć stosowne oświadczenie woli, przysyłając je w formie e-mail lub adres siedziby. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.


ISK SPECTRUM
ul. 1 Maja 78/1U
58-500 Jelenia Góra

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów].
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

35. Odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będącą wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy ponoszą Państwo, czyli Kupujący.
36. Zwracany towar prosimy odesłać na nasz adres niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia.
37. Zwrot środków nastąpi niezwłocznie, jednak nie wcześniej niż zwrot towaru.
38. Po otrzymaniu towaru - wyślemy do Państwa ew. korektę Faktury VAT (jeśli sprzedaż towarów dokumentowana jest fakturą VAT - zwrot towaru musi być udokumentowany korektą faktury VAT). Korekta ta zgodnie z obowiązującymi przepisami musi być podpisana przez Klienta zwracającego towar. Otrzymanie towaru i podpisanej korekty warunkuje możliwość przyjęcia zwrotu na stan magazynu.
39. W takiej sytuacji KLOCKI24.PL gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru oraz kosztu dostawy towaru do Państwa, o ile nie przewyższa kosztów najtańszego oferowanego przez KLOCKI24.PL zwykłego sposobu dostarczenia.
Koszt przesyłki związany ze zwrotem towaru pokrywają Państwo.

Informacje końcowe

40. KLOCKI24.PL ma prawo do:

  • zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego,
  • wprowadzania nowych towarów oraz wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego KLOCKI24.PL,
  • przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży.

41. W przypadkach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
42. Składając zamówienie w sklepie KLOCKI24.PL oświadczają Państwo, że zgadzają się na podane w powyższym regulaminie warunki.


Klocki24.pl jest Partnerem Programu Rabatowego „Płać kartą, bo warto!” Banku Pekao S.A. i tylko dla Klientów Banku Pekao S.A. udziela 3% rabatu. Więcej informacji na stronie www.rabatypekao.pl

Zamknij